Cash-tekort

Als je omzet (en winst) op orde zijn maar je cashpositie achterblijft, dan is het wellicht geen overtollige luxe om je cashflow te analyseren op mogelijke verbeterpunten. We onderzoeken je investeringen in werkkapitaal en focussen op debiteuren en voorraden. Wij ontwikkelen en implementeren processen die je in staat stellen om je cashflow beter te voorspellen. En mocht je daarna alsnog structureel of incidenteel een kastekort hebben, dan gaan we graag met je op zoek naar faciliteiten om dit tekort op te vangen.